ห้องอบรม สถานที่จริง

คลิกภาพดูรายละเอียด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

 

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การสร้าง Application สำหรับอุปกรณ์พกพา (Mobile Devices) ระบบ iOS ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้ง

 

 • การสร้าง App สำหรับ iPhone/iPod Touch

 • การสร้าง App สำหรับ iPad

 • การสร้าง App แบบ Universal คือใช้ได้อัตโนมัติ ทั้ง iPhone/iPod Touch และ iPad โดยตัว App จะทำการปรับการใช้งานโดยอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้ (ผู้เขียน App จะต้องเป็นผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งส่วนนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคในระหว่างการอบรม)

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาบ้าง ภาษาอะไรก็ได้

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Universal App

 

เทคนิคการเขียนโปรแกรมใน App เดียว แต่ให้ทำงานได้อัตโนมัติทั้ง iPhone/iPad โดยโปรแกรมจะทำการตรวจเช็คอุปกรณ์และทำงานให้เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้นๆเอง อัตโนมัติ

การลงทะเบียน:

 

 1. คลิกปุ่ม Register Now! แล้วกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน 

 2. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคาร

 3. สแกน/ถ่ายรูปใบ สลิป/หลักฐานการชำระ มาที่ itm.intermedia@gmail.com (สำหรับนักศึกษา กรุณาถ่ายบัตร แนบมาพร้อมกับการส่งสลิป/หลักฐานการชำระ)

ภาพบรรยากาศการอบรม:

 

คอร์ส Training อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง App สำหรับ iOS ซึ่งรวมทั้ง iPhone/iPad/iPod Touch Gen5  สำหรับผู้เริ่มต้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติสร้าง/พัฒนา Application จริงๆด้วยเครื่อง Apple โดยจะทำการปูพื้นฐานที่สำคัญ ทำให้ท่านสามารถต่อยอดไปจนถึงระดับมืออาชีพได้

สถานที่อบรม:

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ iMac ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (KMUTNB)

คลิกดูแผนที่และตำแหน่งอาคาร (อาคารหมายเลข 6 คณะวิทย์ฯ)

วิทยากร:

 

อ. กอบเกียรติ สระอุบล  การศึกษา ระดับปริญญาโท Computer Science GPA 4.00 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มีประสบการณ์สอนอบรม (Training) ด้าน IT Computer มากว่า 20 ปี มีผลงานเขียนบทความและหนังสือคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 2532 

 

คลิกดูรายชื่อหนังสือที่เขียนโดย อ. กอบเกียรติ ที่เว็บไซท์ซีเอ็ดยูเคชั่น 

 

iOS App Development

วันเวลาอบรม:

 

อังคารที่ 1 -2 เมย. 2557 เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น.  รวม  2 วัน 

 

เปิดรับสมัคร จนถึง 27 กพ. 2557 -- คอร์สอบรมเสร็จสิ้น--

ค่าลงทะเบียน:

 

 • นักศึกษา: 2,500 บาท (แสดงบัตรเมื่อเข้าอบรม และกรุณาสแกน/ถ่ายรูปบัตร นักศึกษา ส่งพร้อมกับการยืนยันชำระค่าลงทะเบียน)

 • บุคคลทั่วไป: 4,000 บาท

 • ค่าอบรมดังกล่าว ท่านสามารถใช้เครื่อง Mac ที่ห้องปฏิบัติการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

 

รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 18 ท่านเท่านั้น!

 

หมายเหตุ: 
 • ฟรี! หนังสือ "พัฒนา App iPhone iPad" ราคา 335 บาท ความหนา 544 หน้า สำหรับประกอบการฝึกอบรม เขียนโดย อ. กอบเกียรติ สระอุบล (ผู้สอน) จำหน่ายโดยซีเอ็ด

 • ไม่มีอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

การอบรม:

 

 • เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะเน้นการปฏิบัติ (Workshop) เป็นหลัก โดยใช้เครื่อง iMac (ใช้เครื่องที่ห้องอบรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด)

 • หากผู้เข้าอบรมมีเครื่อง Mac ควรนำมาใช้ประกอบการอบรมด้วย 

หัวข้อและตัวอย่าง Workshop ในการอบรม:

 

 • การติดตั้งและการเตรียมระบบ การใช้งาน Simulator จำลอง iPhone และ iPad และการใช้ Xcode สำหรับเขียนโปรแกรม

 • การสร้าง App เบื้องต้น และการทดสอบบน Simulator

 • หลักการทำงาน MVC Model View Controller 

 • การใช้ Storyboard ออกแบบและเขียนโปรแกรม

 • เรียนรู้ภาษา Objective-C 

 • การสร้าง App แบบมีหลายหน้า โดยใช้ระบบปุ่มกดและใช้ Navitation Controller

 • การใช้งาน User Interface บนหน้าจอ

 • การออกแบบหน้าจอให้สวยงามน่าใช้ด้วยภาพกราฟิค

 • การเขียนโปรแกรมรับ Input, แสดงผล Output, ปุ่มกดแบบกราฟิค

 • การส่งข้อมูลระหว่างหน้า

 • การสร้างแอ็ปแบบ Tabbed App

 • เทคนิคการสร้างแอ็ปแบบ Universal ให้ใช้งานได้อัตโนมัติทั้ง iPhone/iPod Touch และ iPad

 • การสร้างหน้าจอแบบลิสรายการ TableView

 • การสร้าง App แบบ MasterView-Detail ที่มีหน้าลิสรายการและเปิดแสดงดูหน้ารายละเอียด

 • การใช้อินเทอร์เนทและสังคมเครือข่ายแชร์ Facebook Twitter Mail

 • การทดสอบกับอุปกรณ์จริง

 • แนะนำการส่ง App ขึ้น Apple Store เพื่อเผยแพร่

ทางศูนย์อบรม ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนหรือยกเลิก กรณีผู้เข้าอบรมไม่เต็มจำนวนที่จะสามารถจัดอบรมได้ ทั้งนี้ หากมีการเลื่อน แต่ผู้อบรมไม่ประสงค์จะเข้าอบรมในตารางเวลาที่มีการประกาศเลื่อน สามารถรับเงินลงทะเบียนได้เต็มจำนวน โดยศูนย์อบรมจะโอนชำระคืนผ่านธนาคาร สาขาใน กทม. และปริมณฑล